Het privacy beleid van Online Drumles

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Onlinedrumles.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Onlinedrumles.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Onlinedrumles.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

 1. Persoonsgegevens die door Onlinedrumles.nl worden verwerkt

Om van onze diensten gebruik te kunnen maken, zijn we genoodzaakt persoonsgegevens te verwerken. Hier onder volgt een overzicht van persoonsgegevens.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mail;
 • Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer, paypal account of creditcardnummer);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

2. Verwerkt Onlinedrumles.nl bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Anders dan de verwerking van betalingen, zijn de website en de dienstverlening van Onlinedrumles.nl niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Onlinedrumles.nl verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken.

Verder heeft Onlinedrumles.nl op niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, tenzij zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Onlinedrumles.nl onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Onlinedrumles.nl u contact op te nemen via info@onlinedrumles.nl. Onlinedrumles.nl zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Onlinedrumles.nl verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening. Ze worden alleen verwerkt voor de volgende doeleinden:

Als u gebruik maakt van de dienstverlenging van Onlinedrumles.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt voor

 • het beoordelen van uw aanvraag;
 • het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst;
 • het verwerken van betalingen;
 • het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;
 • het toesturen van producten;
 • analyses ten behoeve van statistische doeleinden;
 • het bepalen van de doelgroep;
 • het vastleggen van bewijs;
 • vast stellen dat Onlinedrumles.nl daadwerkelijk contact heeft met u als klant in bijvoorbeeld schriftelijke of telefonische correspondentie;
 • het aanmaken van een persoonlijke omgeving op de website;
 • het analyseren van uw gedrag op de website van Onlinedrumles.nl met als doel de website te verbeteren en af te stemmen op uw voorkeuren;
 • het verbeteren van de diensten en dienstverlening van Onlinedrumles.nl;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Als Onlinedrumles.nl uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wil verwerken, doet Onlinedrumles.nl alleen nadat hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

4. Waar, wanneer en op welke manier wordt toestemming gevraagd?

Onlinedrumles.nl vraagt toestemming op het moment dat een nieuwe klant een bestelling voor een product plaatst. Op de zelfde pagina waar om de persoonsgegevens worden gevraagd, wordt gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Onlinedrumles.nl, zodat de persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het factureren en eventueel versturen van producten. De klant dient dit akkoord zelf aan te vinken. Op het moment dat de bestelling wordt betaald, wordt geregistreerd dat een klant is akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en het privacy beleid.

5. Hoe lang bewaart Onlinedrumles.nl uw persoonsgegevens?

Onlinedrumles.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Onlinedrumles.nl ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Onlinedrumles.nl uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan één jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

6. Deelt Onlinedrumles.nl uw persoonsgegevens met derden?

Onlinedrumles.nl deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Onlinedrumles.nl, sluit Onlinedrumles.nl een verwerkeingsovereenkomst. Hierdoor zorgt Onlinedrumles.nl ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Dit zijn bedrijven die zorgen voor de totstandkoming van de online betalingen en het e-learning platform. Wij maken gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener. Onlinedrumles.nl blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Onlinedrumles.nl. In dat geval zal Onlinedrumles.nl dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

7. Hoe analyseert Onlinedrumles.nl uw websitebezoek?

Onlinedrumles.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dit werkt samen met Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Onlinedrumles.nl wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Onlinedrumles.nl gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Onlinedrumles.nl in staat is de website(s) te optimaliseren. Anderzijds maakt Onlinedrumles.nl gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Onlinedrumles.nl de website kan verbeteren.

Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

8. Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die Onlinedrumles.nl van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Onlinedrumles.nl deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@onlinedrumles.nl. Wel stelt Onlinedrumles.nl vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is. Onlinedrumles.nl vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Onlinedrumles.nl zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

9. Beveiliging van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Onlinedrumles.nl van groot belang. Onlinedrumles.nl neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Probeer het uit in jouw proefperiode.

Nu kan iedereen leren drummen!